Karakterizazio morfologikoa egiteko IPGRI (1996) deskriptoreak erabili dira.

Barietate bildumaren karakterizazio datuak Variedades de tomate  artxiboan aurkitzen dira.